Gunroad DRC går ihop med SHRA Lindesberg

Gunroad DRC går ihop med SHRA Lindesberg

Under hösten 2023 föddes tanken i Gunroad DRC att eventuellt gå ihop med SHRA Lindesberg, då sviktande aktiviteter och minskande antal medlemmar under en längre period varit ett faktum för dem. Sagt och gjort, ordföranden Stefan “Myggan” Jansson lyfte förslaget med SHRA’s ordförande Lincoln Engberg vilka sedan dess, såväl gemensamt som i respektive klubb, har arbetat med denna fråga under vintern så att allt skulle vara klart om årsmötet skulle bifalla förslaget.

Årmötet hölls den 25 februari och det var en enig stämma som gav sitt bifall till att Gunroad DRC skulle avvecklas och att de medlemmar som ville, skulle erbjudas att gå med över till SHRA Lindesberg. Vi kan konstatera att redan under årmötet valde 8 medlemmar att få sina licenser och medlemsskap överförda till SHRA Lindesberg. Varmt välkomna till vår förening och vi hoppas att ni alla kommer trivas här med oss!

Kortfattat gäller följande för medlemmar i Gunroad DRC som vill följa med över:
– 2 års gratis medlemsskap (2024 och 2025) även om du redan är medlem i SHRA Lindesberg.
– Gratis bussresa till Elmia den 29/3 (mer info om upphämtningsplats kommer).
– Vi anordnar en välkomst- och garagefest för alla nya medlemmar den 16/3. (mer info kommer)
– Förar- och funktionärslicenser flyttas över genom att kontakta Stefan Jansson.
– Eventuella medlemsfrågor besvaras av Eva Holm, sekreterare@shra.nu

Deras inventarier som t.ex. tidtagningsgranen skänks till SHRA Lindesberg, något som verkligen uppskattas – stort tack! Gunroad DRC bildades 1999 och har således under 25 års tid, aktivt arbetat och verkat för dragracingsporten i Sverige. Stor eloge till detta!

Stefan “Myggan” Jansson och Lincoln Engberg, respektive ordförande i föreningarna, har under en längre period diskuterat sinsemellan och i respektive klubb hur denna sammanslagning bäst eventuellt skulle genomföras – något som nu kan förverkligas i och med det enhetliga beslutet.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *