Framtiden för Linde Raceway och Linde Open

Framtiden för Linde Raceway och Linde Open

Den 29 februari meddelade Tekniska nämnden i Lindesberg att det inte finns utrymme i deras budget att lägga ny asfalt på den delen av Stafettgatan som utgör Linde Raceway. Detta har så klart stor påverkan på hur vi som förening kan upprätthålla en av våra kärnverksamheter som är just dragracing – den stora anledningen till att klubben bildades 1978.

Vi som förening har full förståelse för beskedet, än om det inte var i vår favör, då kommunens likvida tillgångar självfallet skall användas där behovet är prioriterat för stunden. Samarbetet mellan SHRA Lindesberg och Lindesbergs Kommun har alltid varit gott och vi tackar för den goda vilja och stöd som finns representerat.

Omedelbar betydelse

Vi har sedan tidigare kunnat konstatera att vi inte kan medverka som medarrangörer till Street Week. Detta beslut innebär också att vi får ta nya tag och arbeta fram hur vi eventuellt ändå, skulle kunna genomföra någon form av ett bantat Linde Open, som nu under 2024 faktiskt firar sitt 40-års jubileum. Vi återkommer med besked om detta längre fram när vi analyserat vilka möjligheter som finns. Vi kan samtidigt konstatera att de föreningar vi samarbetar med blir drabbade samt att Lindesbergs näringsliv går miste om en hel del intäkter i och med detta beslut. Även förare som ingår i EDRS samt STSS blir drabbade i år, då den redan inplanerade tävlingen inte blir utav.

Framtiden – vad gör vi?

Först och främst måste vi invänta den detaljplan som kommer tas fram under 2024 gällande Lindeshyttans Industriområde, där Linde Raceway är placerat. Fortsatt tät dialog och samarbete med Lindesbergs Kommun kommer således ske och utgöra en viktig faktor för föreningens fortsatta framtid och utveckling. Samtidigt kommer vår dragracingsektion att arbeta med att söka fram alternativa industrivägar för bedrivande av vår dragracingverksamhet. Samarbete med övriga klubbar och föreningar inom dragracing kommer efterfrågas och utvärderas. Vi kommer även längre fram utröna möjligheten att söka ekonomiskt bidrag från fonder och stiftelser.

För att upprätthålla föreningens kärnverksamhet under denna ovissa period framåt, kommer vi att tillgodose den biten genom att erbjuda våra medlemmar NHRA-kvällar i vår klubblokal, där vi kommer kunna njuta av direktsänd Dragracingaction från USA, där bland annat Ida Zetterström kommer genomföra sin NHRA Top Fuel debut tillsammans med JCM Racing under 2024 NHRA Mission Foods Drag Racing.

Under Vårmönstringen kommer vi även att ha ett nytt inslag där vi på en yta ställer ut och exponerar att flertal av medlemmarnas dragracingfordon och gatbilar. Vidare kommer licenskurser genomföras under året. Inte minst med tanke på vår ungdomssektion och de fem ungdomar, som genom sitt stundande arbete med att färdigställa 2 stycken JR Dragsters, skall ges möjlighet och förutsättning att köra med dem under dragracingsäsongen 2024.

Vi som förening vill tacka alla er som visat sitt stöd för oss och vårt arbete under årens lopp och det arbete som pågår, för att fortsätta vara en av Sveriges drivande föreningar inom svensk Dragracing. Väl mött på banorna runt om i Sverige under 2024!

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *